pożyczka przez internet
IMIĘ
NAZWISKO
TELEFON
EMAIL
PESEL

Pozabankowa pożyczka a może kredyt w instytucji bankowej? Sądzisz, że Twoja historia finansowa nie pozwala na kredyt w instytucji bankowej? My sądzimy że się mylisz. W pierwszej kolejności sprawdzimy kredyty w banku, o ile w żadnym banku nie znajdziemy propozycji dla Ciebie zaproponujemy szybką pożyczkę. Do 5.000 w ciągu 5 minut! Dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową. Także kredyt konsolidacyjny na spłatę spóźnionych wierzytelności bankowych.

Monthly Archives: Maj 2014

Emilio Botín, przewodniczący Universii i Banco Santander, ogłosił, że III Międzynarodow…

Emilio Botín, przewodniczący Universii i Banco Santander, ogłosił, że III Międzynarodowe Spotkanie Rektorów Universia odbędzie się w dniach 28 i 29 lipca 2014 r. Universia to stworzona z inicjatywy Banco Santander sieć najważniejszych uniwersytetów na całym świecie, skupiająca 1240 uczelni z 23 krajów, w których uczy się i pracuje 14,3 miliona studentów i wykładowców.

 

W pierwszym spotkaniu, zorganizowanym w 2005 r. w Sewilli, uczestniczyło 500 rektorów. W kolejnym, które odbyło się pięć lat później w Guadalajarze w Meksyku, wzięło udział 900 rektorów uczelni Ameryki Łacińskiej, a wnioski wypracowane podczas spotkania ujęto w specjalnym raporcie podsumowującym wyzwania oraz działania uzgodnione podczas konferencji.

 

Tematem przewodnim III Międzynarodowego Spotkania Rektorów Universia będzie Uniwersytet XXI wieku: Spojrzenie Ameryki Łacińskiej. Spotkanie będzie poświęcone przyszłości uniwersytetów, możliwościom sprostania wyzwaniom dzisiejszego społeczeństwa i przewidywaniom dotyczącym uniwersytetów Ameryki Łacińskiej w kontekście globalnym. Uczestnicy omówią wyzwania stojące przed uniwersytetami oraz przyszłość społeczeństwa, która zależy od wykształcenia młodzieży.

 

Zaangażowanie społeczności uniwersyteckiej

 

W spotkaniu wezmą udział rektorzy 1100 uczelni z 46 krajów, zarówno z Ameryki Łacińskiej, jak i czołowych uniwersytetów Europy, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Azji, Afryki i Oceanii.

W programie znajdują się debaty poświęcone prognozom rozwoju uczelni w Ameryce Łacińskiej, ich miejscu i znaczeniu w kontekście globalnym oraz 10 kwestiom kluczowym dla Iberoamerykańskiego Obszaru Wiedzy (Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Wśród zaproszonych uczelni znalazło się również 50 uniwersytetów z Polski.

 

W przygotowaniach do spotkania w Rio bierze aktywny udział społeczność uniwersytecka. Powołano trzy komitety, w których skład weszło ogółem czterdziestu rektorów. Są to Komitet Międzynarodowy, któremu przewodniczy Carlos Antônio Levi, rektor Uniwersytetu Federalnego w Rio de Janeiro, Komitet Akademicki, na którego czele stanął Carlos Alexandre Netto, rektor Uniwersytetu Federalnego Rio Grande Do Sul oraz Komitet Organizacyjny, którego przewodniczącym jest Ignacio Berdugo, były rektor Uniwersytetu w Salamance.

 

W wybór tematów, które będą omawiane podczas spotkania zaangażowanych było 480 rektorów. Są to między innymi: interakcja między uczelnią a społecznością akademicką, nauczanie i badania, dostosowanie się do nowych tendencji społecznych, postawy wobec nowych technologii, strategie internacjonalizacji i inne kwestie, takie jak np. finansowanie szkolnictwa wyższego. W 16 debatach online uczestniczyło kolejnych 267 rektorów oraz ekspertów. Już ponad 30.000 studentów wzięło udział w dwóch ankietach na temat społecznej roli uniwersytetów i uczelni bez granic,podkreślił Ignacio Berdugo.

 

Opinie zbierano również w ramach ankiety skierowanej do rektorów wszystkich uczelni będących członkami Universii, na forach dostępnych dla całej społeczności uniwersyteckiej na stronie www.universiario2014.com oraz za pośrednictwem pięciu sondaży.

Ze względu na kluczową rolę technologii w procesie nauczania, opracowano aplikację umożliwiającą stworzenie międzyuczelnianej sieci współpracy i komunikacji na poziomie międzynarodowym. Jest to nowość w porównaniu do poprzednich spotkań.

 

Obecnie wszystkie sesje i tematy spotkań są przygotowywane za pośrednictwem Internetu
i sieci społecznościowych. Rektorzy będą mogli brać udział w poszczególnych dyskusjach
i komunikować się z innymi uczestnikami korzystając z tabletów.

 

Wybierając Rio de Janeiro na miejsce spotkania, Międzynarodowy Komitet Doradczy Universii(Consejo Asesor Internacional de Universia chciał upamiętnić 450 rocznicę założenia miasta. W ten sposób Rio staje się punktem odniesienia dla globalnej debaty na temat przyszłości naszej planety i całej ludzkości. Wybór ten podkreśla też znaczenie i jakość brazylijskiego systemu szkolnictwa wyższego (Universia zrzesza 220 uniwersytetów z tego kraju oraz rosnącą rolę Brazylii jako światowego lidera.

Wspieranie szkolnictwa wyższego ma kluczowe znaczenie dla polityki odpowiedzialności społecznej Banco Santander. W ciągu ostatnich 15 lat bank przeznaczył 1 mld euro na finansowanie uniwersytetów i Universii. Jak stwierdził Emilio Botín, mamy pełną świadomość, że inwestując w edukację, inwestujemy jednocześnie w równość i rozwój. Nie ma wątpliwości, że rozpowszechnienie edukacji i wyższa liczba absolwentów wyższych uczelni oznaczają postęp kraju. Jestem przekonany, że to spotkanie będzie światowym szczytem szkolnictwa wyższego w 2014 r. i że wspólnym wysiłkiem uda nam się wcielić w życie wypracowane tu rozwiązania.

 

W spotkaniu, podczas którego ogłoszono zorganizowanie kolejnego spotkania Universia, wzięli udział Eduardo da Costa Paes, prezydent Río de Janeiro, Carlos Antônio Levi, rektor Uniwersytetu Federalnego w Rio de Janeiro i przewodniczący Komitetu Międzynarodowego Universii, Carlos Alexandre Netto, rektor Uniwersytetu Federalnego Rio Grande do Sul
i przewodniczący Komitetu Akademickiego, Ignacio Berdugo, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz Emilio Botín, przewodniczący Banco Santander i Universii.

 

Program Santander Universidades został stworzony w 1996 r. przez Grupę Santander, do której należy Bank Zachodni WBK. Za jego powołaniem stało przekonanie, że warto inwestować w rozwój społeczeństwa kraju, w którym prowadzi się działalność,
a najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest wsparcie uczelni wyższych jako głównego motoru rozwoju społeczeństwa. Bank Zachodni WBK zarządzający programem Santander Universidades w Polsce, od grudnia 2011 podpisał 38 umów
o współpracy z czołowymi uczelniami wyższymi. Przynależność do programu jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych. Więcej informacji o Programie na www.santanderuniversidades.pl.

Źródło: BZ WBK

Porównanie kredytów gotówkowych

ICPD na przykładzie własnego bułgarskiego kompleksu Marina Cape, odn…

ICPD na przykładzie własnego bułgarskiego kompleksu Marina Cape, odnotowało istotną zmianę rodzaju nabywców nieruchomości wakacyjnych na przestrzeni ostatnich 4 lat. Ponadto w porównaniu do stagnacji w 2009 roku na rynku polskim, w ciągu ostatnich kilku miesięcy 2010 roku nastąpiło odrodzenie zainteresowania. Przesądziło to o dalszych planach ICPD dotyczących rozbudowy inwestycji Marina Cape.

Na początku nabywcy nieruchomości wakacyjnych bułgarskiego dewelopera pochodzili głównie z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Kupowali oni zasadniczo w celach inwestycyjnych, a sami korzystali z nieruchomości tylko przez krótki okres czasu. Obecnie istotną grupę klientów ICPD stanowią Rosjanie i Polacy, którzy zaczynają korzystać z „drugiego domu” przez cały rok.

Poczynione obserwacje pozwalają sądzić, że coraz więcej właścicieli nieruchomości będzie wydłużało pobyty. To z kolei przełoży się na rozwój turystyki i wzrost wydatkowanych środków pieniężnych w kompleksie.

- Od 2009 roku główni nabywcy nieruchomości na całym Wybrzeżu Czarnomorskim i w Marina Cape pochodzą z Rosji. Większość klientów z tego kraju kupuje przede wszystkim na własny użytek. Również Polacy stanowią istotną grupę klientów. W samym kompleksie Marina Cape ogólnie Polacy kupili około 200 apartamentów – mówi Nicolay Mayster, doradca inwestycyjny InterCapital Property Development.

Dla tych klientów ważne jest aby nie tylko nabywana nieruchomość, lecz także cały kompleks, w którym się znajduje, były realnie w stanie użytku.

Wiele konkurencyjnych projektów na rynku najprawdopodobniej nie zostanie dokończonych w najbliższych latach. Z uwagi na przebyty ogólny kryzys gospodarczy, mocno zmniejszone zostało  kredytowanie budownictwa nieruchomości wakacyjnych. Ponadto, wiele już nawet istniejących obiektów nie jest eksploatowane lub oferuje tylko usługi bazowe o niskiej jakości.

Kompleks Marina Cape ma tę kluczową przewagę w stosunku do konkurencyjnych obiektów na wybrzeżu czarnomorskim, że jest całkowicie zakończony i użytkowany całorocznie. Dodatkowo większość przylegających obiektów handlowych, jak chociażby restauracje, centrum Spa są także czynne  w sezonie zimowym.

- Obserwując pozytywne wskaźniki wyjścia z kryzysu gospodarczego ze strony wielkich gospodarek światowych, zakładamy wznowienie zainteresowania kupujących kompleksem wakacyjnym Marina Cape. Chcemy rozbudować ten projekt. W tej chwili jesteśmy na etapie negocjacji z właścicielami działek przylegających do inwestycji. Zamierzamy  w ciągu kilku miesięcy kupić teren lub wejść w spółkę z jego właścicielem  – podsumowuje Nicolay Mayster.

Źródło: EGZO GROUP

Ogloszenia sandomierz

Bank Gospodarstwa Krajowego i Grupa Inwestycyjna Hossa S.A. podpisali…

Bank Gospodarstwa Krajowego i Grupa Inwestycyjna Hossa S.A. podpisali dzisiaj umowę pożyczki w wysokości 19,2 mln zł na realizację Projektu Miejskiego dotyczącego rewitalizacji zabytkowego kompleksu budynków na terenie dawnych koszar wojskowych w Gdańsku Wrzeszczu. Inwestycja pod nazwą „Garnizon Kultury” powstanie dzięki środkom europejskim udostępnianym w ramach inicjatywy JESSICA.

- Bank Gospodarstwa Krajowego jest wiodącą instytucją w Polsce we wdrażaniu zwrotnych instrumentów wsparcia w ramach środków europejskich – wyjaśnił Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – W ramach inicjatywy JESSICA Bank zarządza łącznie kwotą ok. 460 mln zł, co stanowi 49,9% całkowitej alokacji województw dla JESSICA. Środki te przeznaczone są na finansowanie, w formie preferencyjnych pożyczek, inwestycji infrastrukturalnych, spełniających jednocześnie cele komercyjne i publiczne. Ponieważ z punktu widzenia rentowności inwestycje te znajdują się w „niszy rynkowej”, gdyż są mało atrakcyjne dla inwestorów prywatnych oraz banków oferujących kredyty inwestycyjne – inicjatywa JESSICA świetnie wypełnia tę lukę – dodał Prezes Daniluk. 

 

- „Garnizon Kultury” to nie tylko ciekawy biznesowo projekt, ale też  istotny z punktu widzenia elementów prospołecznych, dzięki czemu mogliśmy uzyskać atrakcyjne współfinansowanie ze środków JESSICA wyjaśniała Iwona Ziemianowicz, wiceprezes zarządu spółki HOSSA.BIZ. W efekcie prac rewitalizacyjnych, w niedługim czasie udostępniona zostanie nowoczesna powierzchnia usługowa, przeznaczona na szeroko rozumianą działalność związaną z kultura i sztuką – dodała. Znajdą się tam także przestrzenie m.in. na lokale gastronomiczne, klub muzyczny ze sceną oraz kameralne kino. Garnizon Kultury ma szanse być nie tylko miejscem integracji mieszkańców Wrzeszcza i całego Gdańska, ale także ważnym punktem na kulturalnej i turystycznej mapie Trójmiasta. – Mamy już spore doświadczenie w zakresie rewitalizacji budynków zabytkowych. Na terenie Garnizonu w latach 2007-2009 przywrócono świetność kilku budynkom pełniącym obecnie funkcje biurowe – zaznaczyła Iwona Ziemianowicz. – Efekt naszej pracy został uhonorowany branżową nagrodą Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa „Budowa Roku 2009” w kategorii rewitalizacji budynków zabytkowych.

Źródło: BGK

Koszt kredytu

Search

Categories