pożyczka przez internet
IMIĘ
NAZWISKO
TELEFON
EMAIL
PESEL

Pozabankowa pożyczka czy kredyt w instytucji bankowej? Twierdzisz, że Twoja historia kredytowa nie pozwala na kredyt w instytucji bankowej? My myślimy że się mylisz. W pierwszej kolejności sprawdzimy kredyty w banku, jeżeli w żadnym banku nie znajdziemy oferty dla Ciebie zaproponujemy pożyczkę w parabanku. Do 5.000 w czasie 5 minut! Dla klientów z obniżoną zdolnością finansową. Również kredyt konsolidacyjny na spłatę zaległych długów bankowych.

Monthly Archives: Luty 2015

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2005 roku Bank Pekao SA osiągnął zys…

warszawa pożyczki

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2005 roku Bank Pekao SA osiągnął zysk netto w wysokości 1129 mln złotych, czyli o 21,2% wyższy niż analogicznym okresie 2004 roku (trzeci kwartał br. zamknął się zyskiem 404 miliony złotych.

Przychody wzrosły o 9,8% rok do roku. Na dobre rezultaty złożył się wzrost wyniku odsetkowego netto (o 10,6% oraz rosnące przychody z opłat i prowizji (o 5%. Wpływ na to miał silny wzrost funduszy inwestycyjnych, pożyczek konsumenckich i złotowych kredytów hipotecznych. Bank jeszcze bardziej poprawił swoją zyskowność i efektywność osiągając zwrot na kapitale (ROE równy 19,2% i wskaźnik kosztów do dochodów (cost/income ratio na poziomie 53,0%.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami International Financial Reporting Standards (IFRS, skonsolidowane wyniki Grupy Banku Pekao SA po trzech kwartałach 2005 roku są następujące:

• Skonsolidowany zysk netto wyniósł 1129 milionów zł, czyli 21,2% więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2004 roku;
• Wynik operacyjny netto wyniósł 1 541 mln zł, czyli o 22,4% więcej niż przed rokiem;
• Przychody wyniosły 3 278 mln zł i były o 9,8% wyższe niż rok wcześniej;
• Przychody odsetkowe były o 10,6% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 1745 mln zł;
• Przychody z opłat i prowizji osiągnęły pop trzech kwartałach roku poziom 1147 mln zł i były o 5,0% wyższe niż w I półroczu 2004 r.
• Koszty działania banku wyniosły 1 737 mln zł i były zaledwie o 0,6% wyższe niż rok wcześniej, co oznacza, że rosły znacznie wolniej niż inflacja.

Przychody ogółem wzrosły o 9,8%, co jest wynikiem silnego wzrostu wyniku odsetkowego netto (+10,6% oraz zwiększenia wpływów z opłat i prowizji (wzrost o 5%. Największy wpływ na ten wzrost miały fundusze inwestycyjne, pożyczki konsumenckie oraz kredyty hipoteczne udzielane w złotówkach.

Poziom oszczędności klientów wzrósł o 7,4% rok do roku, dzięki silnemu wzrostowi depozytów korporacyjnych oraz funduszy inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne zwiększyły swoje wolumeny o 58% z 11 miliardów 421 milionów złotych na koniec trzeciego kwartału 2004 roku do 18 miliardów 48 milionów rok później.

Daje się zauważyć silny wzrost akcji kredytowej o 7,7% rok do roku zarówno dzięki kredytom dla korporacji jak i pożyczkom konsumenckim. Wartość udzielonych kredytów dla firm wzrosła o 5,7%, a dla klientów detalicznych o 14,2%. Kredyty dla ludności były napędzane silnym popytem na „Pożyczkę Ekspresową”, której sprzedaż skoczyła z 318 milionów zł w pierwszych dziewięciu miesiącach 2004 roku do 1184 mln zł w analogicznym okresie 2005 roku.

Innym ważnym produktem kredytowym są kredyty hipoteczne udzielane w złotówkach – ich sprzedaż wzrosła o 45% rok do roku. Bank Pekao SA promuje tylko kredyty złotowe w odróżnieniu od wielu konkurentów, którzy agresywnie reklamują kredyty hipoteczne w walutach obcych (kredyty walutowe stanowią już ponad 70% wszystkich nowo udzielanych kredytów hipotecznych na rynku.

Bank demonstruje wysoką efektywność i zyskowność, czego potwierdzeniem jest dalsza poprawa wskaźnika kosztów do dochodów (cost/income ratio do 53% i wzrost zwrotu na kapitale (ROE do 19,2%. Koszty były pod kontrolą i wzrosły zaledwie o 0,6%, znacznie poniżej poziomu inflacji.

– Systematycznie rośniemy w każdym aspekcie działalności bankowej – komentując wyniki Banku powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. – Teraz jesteśmy gotowi do podjęcia nowych, jeszcze bardziej wymagających wyzwań – dodał.

– Robimy postępy w realizacji naszej strategii łączenia długotrwałego, ciągłego wzrostu z wysoką efektywnością – powiedział Luigi Lovaglio, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych. – Wierzymy, że podtrzymamy ten kierunek dzięki wysiłkowi naszych pracowników i postępującemu dostosowaniu naszego Banku do potrzeb klientów.

Źródło: PR News

giełda pożyczek warszawa

Negocjacje z wierzycielami to nie tylko domena rządów krajów, takich jak np. Grecja, al…

Kredyty warszawa

Negocjacje z wierzycielami to nie tylko domena rządów krajów, takich jak np. Grecja, ale może przytrafić się każdemu z nas. Jak wskazują dane z Raportu InfoDług, aż 2 378 367 osób w Polsce ma przeterminowane zadłużenie o łącznej wartości 40,94 mld zł. Równocześnie ponad połowa tych osób nie ma długów wyższych niż 5 tys. zł. Oznacza to, że wyjście z pętli zadłużenia jest w zasięgu spłaty.

Najczęściej przeterminowane długi opiewają na stosunkowo niewielkie kwoty. Jak wskazują dane z Raportu InfoDług, ponad co piąty Polak (23 proc. ma dług nieprzekraczający 1 tys. zł, kolejne 21 proc. z nas musi spłacić kwoty od 1 tys. do 2 tys. zł, a prawie co czwarty z nas (23 proc. ma zobowiązania w wysokości od
2 tys. do 5 tys. zł. Co ważne, te kwoty są możliwe do spłacenia, pod warunkiem rozpoczęcia racjonalnego gospodarowania domowym budżetem oraz podjęcia ustaleń z naszymi wierzycielami. O tym jak przygotować się do takiej rozmowy radzą eksperci BIG InfoMonitor.

 

-Może pojawić się sytuacja, że będziemy mieli przejściowe problemy ze spłacaniem np. rat kredytów. Najgorszym rozwiązaniem jest w takim przypadku unikanie kontaktów z wierzycielem. Rynek wierzytelności w Polsce staje się coraz bardziej elastyczny i nastawiony na polubowne rozmowy. To postawa, która pozwala firmom na zmniejszenie ryzyka, a klientom na wywiązywanie się z zobowiązań nawet w przypadku potknięć. Warto, abyśmy pamiętali, że zawsze możemy podejmować rozmowy na temat zmian w płatnościach z naszymi wierzycielami. Najczęściej kończą się one ustaleniami, które są prostsze do zrealizowania niż wcześniejsze warunki. Warto pamiętać o 5 krokach, które pozwolą nam na skuteczne renegocjacje – mówi Mariusz Hildebrand, wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor.

5 kroków do skutecznych negocjacji z wierzycielem:

Nie unikaj wyjaśnienia sprawy polubownie. Przecież często przeterminowana należność nie wynika ze złej woli, tylko z trudnej sytuacji życiowej lub po prostu z niedopatrzenia.

Pamiętaj, że wierzyciel lub jego pełnomocnik chcą Ci pomóc, a nie pogrążyć. Obu stronom zależy na rozwiązaniu problemu, więc bądź otwarty na kompromis i współdziałanie.

Bądź zawsze dobrze przygotowany na rozmowę z wierzycielem, zastanów się, co możesz zaproponować, ile pieniędzy możesz przeznaczyć na spłatę. Warto wcześniej zgromadzić wszystkie potrzebne materiały i starać się wyjść naprzeciw z propozycjami. Ułatwi to szybsze dojście do porozumienia na korzystniejszych warunkach.

Pamiętaj, że konsekwencje niepłacenia zobowiązań mogą być dotkliwe – wpis do rejestru Biura Informacji Gospodarczej skutkuje utrudnionym dostępem do kredytów, pożyczek, zakupów na raty, ale także może uniemożliwić podpisanie umowy z operatorem Internetu lub telefonii. Warto wcześniej ustalać z wierzycielami zasady płatności.

Dotrzymuj podjętych ustaleń – to ważne, aby Twoi wierzyciele wiedzieli, że pomimo pewnych trudności starasz się wywiązywać z zobowiązań.

Są to sposoby, którymi można ułatwić sobie życie w przypadku, gdy przewidujemy czasowe problemy finansowe lub obniżenie naszych dochodów. Ponadto zaletą wcześniejszego podjęcia rozmów jest także utrzymanie dobrej historii kredytowej, co powinno zdecydowanie ułatwić zaciąganie kredytów w przyszłości lub też zaciągać na zdecydowanie dogodniejszych warunkach przeznaczonych dla bardziej wiarygodnych partnerów.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Pożyczki warszawa

Niecodzienna wystawa fotografii, warsztaty i spotkania ze specjalistami to tylko niektó…

Kredyty ogłoszenia

Niecodzienna wystawa fotografii, warsztaty i spotkania ze specjalistami to tylko niektóre zaplanowane w 2015 roku przez Provident Polska działania w ramach kampanii Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Kampania pod hasłem Stres w pracy? Nie, dziękuję! organizowana jest w 30 krajach europejskich. Jej celem jest budowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zagrożeniami psychospołecznymi związanymi z pracą, a tym samym zapobieganie negatywnym skutkom, jakie ze sobą niosą. Provident Polska został oficjalnym partnerem kampanii.

 

Jak wskazują badania stres jest w Europie drugim najczęściej wskazywanym powodem problemów zdrowotnych związanych z pracą. Dlatego też stale staramy sie poszukiwać rozwiązań, które poprawiają komfort naszych pracowników – mówi Monika Kabzińska z Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Provident Polska.

 

W ramach kampanii Provident przez cały 2015 rok zaplanował szereg działań promocyjnych i edukacyjnych. Akcję otworzy wystawą plakatów i fotografii, na której stres i bezpieczeństwo pracy w różnych środowiskach zawodowych zostały zaprezentowane w niecodzienny, a przez to dający do myślenia sposób. Na początku nowego roku każdy pracownik otrzyma zestaw materiałów informacyjnych, wspierający radzenie sobie ze stresem. W kolejnych miesiącach zaplanowano organizację szeregu prelekcji i szkoleń prowadzonych przez zewnętrznych psychologów i trenerów. Pracownicy będą mieli także w każdym momencie dostęp do dodatkowych materiałów poprzez sieć intranet. 

 

/ Provident Polska S.A

ogłoszenia pożyczki

Link4 stawia na bezpośrednią  komunikację w Internecie. Właśnie…

Forum banki

Link4 stawia na bezpośrednią  komunikację w Internecie. Właśnie wystartowała platforma blogowa ubezpieczyciela.  Ma służyć  interaktywnej komunikacji z klientami oraz wszystkimi zainteresowanymi. Blog dostępny jest pod adresem: www.link4.pl/blog

Nowa platforma ma przede wszystkim informować, wyjaśniać i tłumaczyć zagadnienia związane z ubezpieczeniami majątkowymi, szczególnie komunikacyjnymi.

- Inspiracją do powstania bloga byli internauci. Fora aż roją się od pytań i wątpliwości klientów towarzystw ubezpieczeniowych. Nierzadko pozostają one bez odpowiedzi lub giną w natłoku różnych, czasem sprzecznych sugestii. Dlatego postanowiliśmy stworzyć takie miejsce w sieci, gdzie konsumenci mogą znaleźć odpowiedzi na swoje pytania i dowiedzieć się czegoś więcej o świecie ubezpieczeń. Jednocześnie zyskujemy też obszar, na którym możemy na bieżąco wyjaśniać wątpliwości, które mają nasi klienci – mówi Agata Wiśniewska-Zaleska, dyrektor Departamentu PR i prowadząca bloga.  

Platforma podzielona jest na cztery części: blogową, heldpesk, badania i prawo oraz poradnik. W części blogowej znajdą się przede wszystkim posty związane z rynkiem ubezpieczeń i działalnością Link4. W zakładce heldesk zbierane są odpowiedzi specjalistów Link4 na indywidualne zapytania internautów z różnych forów. Badania i prawo to część, w której pojawiać się będą informacje na temat zmian prawnych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych (projekty ustaw, dyskusje, debaty publiczne, publikacje wyników badań, raportów branżowych dotyczących towarzystw ubezpieczeniowych w Internecie. Poradnik jak sama nazwa wskazuje jest częścią związaną z praktycznymi radami oraz zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez internautów pytania. Pojawią się tutaj także wywiady ze specjalistami Link4 czy innymi przedstawicielami świata ubezpieczeń.  

- Tym, na czym nam najbardziej zależy jest wciągnięcie konsumentów do dyskusji o ubezpieczeniach. Panuje stereotyp, że ta tematyka jest nudna, trudna i „nie dla ludzi”. Mam nadzieję, że uda nam się skutecznie takie poglądy przełamać. Chcemy o ubezpieczeniach mówić „ludzkim głosem”. Przy okazji też sami lepiej poznamy naszych klientów. Więcej dowiemy się o tym, jak rozumieją naszą stronę działalności. Co ich dziwi, czasem denerwuje, a co uznają, za słuszne i pozytywne – dodaje Wiśniewska-Zaleska.

Platforma blogowa uzupełnia inne narzędzia internetowe ubezpieczyciela, które są dostępne na jego stronie. Klienci mogą na niej kupić polisę, znajdą informacje na temat wszystkich produktów Link4 wraz z OWU. Uruchomiony jest też specjalny chat ze specjalistą do spraw produktowych. Do kontaktu z konsultantem można też wykorzystać Skype’a. 

Źródło: Link4

Porównanie kredytów

Wolność finansowa Chwilówka na telefon-szybka chwilówka

Mnóstwo osób chce podać wypowiedzenie w pracy lub tylko zaprzestać przyjeżdżać do firmy, w której wykonuje pracę.

Większość etatowców ma dość trudnej pracy za najniższą krajową przez osiem godzin zwykle również w niedzielę czy w święta. Niektórym osobom udaje się to zrobić, ponieważ dążyli do posiadania wolności finansowej. Czym jest wolność finansowa? Wolność finansową uzyskują osoby, zarabiający pieniądze nie wkładając w to pracy. Taki stan osiąga się chociażby wkładając kapitał w lokale.

Ile kosztuje kredyt gotówkowy

Własne nieruchomości można przeznaczyć do wynajmu albo odsprzedaż z zyskiem. Posiadacz nieruchomości teoretycznie nie wykonuje jakiejkolwiek pracy w wynajem domu, jednakże regularnie otrzymuje dochody z wynajmu od swoich lokatorów, dzięki czemu potrafi się utrzymać i pieniądze te oddać na egzystencję.

Osoby, które uzyskują zyski z wynajmu mieszkań czy też chociażby papierów wartościowych są nazywani rentierami. Oczywiście, żeby móc zainwestować kapitał w nieruchomość lub papiery wartościowe trzeba najpierw je zarobić, jednak jest to z pewnością cel, jaki można osiągnąć, żeby cieszyć się niemalże beztroskim życiem.

Search

Categories